• Vítame vás
  Vítame vás na našich stránkach
  Vítame vás na našich stránkach
  Vítame vás na našich stránkach
  Vítame vás na našich stránkach
  Vítame vás na našich stránkach
  VAULT ENGINEERING
  VAULT ENGINEERING
  VAULT ENGINEERING
  VAULT ENGINEERING
  VAULT ENGINEERING
 • statika stavieb
  Ing. František Targoš
  Ing. František Targoš
  Ing. František Targoš
  Ing. František Targoš
  Ing. František Targoš
  STATIKA STAVIEB
  STATIKA STAVIEB
  STATIKA STAVIEB
  STATIKA STAVIEB
  STATIKA STAVIEB

Vitajte na stránkach firmy - VAULT ENGINEERING.

Hlavná činnosť našej firmy je zameraná na statiku pozemných a dopravných stavieb.
Statické výpočty oceľových konštrukcií, železobetónových konštrukcií, drevených konštrukcií, zakladanie objektov všetkých typov, zhotovenie výrobnej dokumentácie a posudkov.
Okrem statiky sa venujeme aj architektonickej tvorbe, komplexnému projektovaniu budov, interiérov a exteriérov, vizualizáciám a inžinierskej činnosti.

 

Architektúra Vizualizácie

Ponuka sluŽieb spoločnosti VAULT Engineering

 

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, Vyhotovujeme statické posudky a vyrobnú dokumentáciu v nasledovných odvetviach:
Architektúra Vizualizácie Poradenstvo Poradenstvo

Oceľové konštrukcie

Zvárané a montované oceľové konštrukcie, halové systémy, oceľové schodiská, rampy, zábradlia...

Železobetónové konštrukcie

Nosníky, panely, stĺpy, oporné múry, stropy, preklady, piliere...

Drevené konštrukcie

Drevodomy, krovy a vazníkové krovy, trámové stropy, stĺpy...

Statické posudky

Statická analýza objektu, dynamická analýza objektu, statické posudky, odborné posudky a stanoviská, zakladanie stavieb...

Projektovanie - Realizácie

Prehľad niektorých našich projektov.

 

 

Viac projektov a informácií nájdete v našom portfóliu >> Pokračovať
Imac
 

Autorizačné osvedčenie.

Inžinier pre statiku stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 4 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený :

● na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na: . . .

Viac

Naše ďalšie činnosti

Architektúra, Vizualizácie a štúdie.

 

Súčasťou našej práce je takisto Inžinierska a konzultačná činnosť, odborné poradenstvo, Architektúra, Vizualizácie a štúdie.
Architektúra Vizualizácie Poradenstvo

Architektúra

V rámci architektúry sa sústredíme na projektovanie rodinných a bytových domov, občianských a priemyselných objektov, rekonštrukcie a prestavby. Vypracujeme projekty pre územné, stavebné povolenie a realizačné projekty...

Vizualizácie

Vizualizácie rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných a administratívnych objektov, architektonických štúdií a návrhov. 3D modelovanie budov a konštrukcií. Fasádne návrhy budov, Vizualizácie interiérov a kúpeľní...

Poradenstvo

Zabezpečenie podkladov k územnému rozhodnutiu, stavebnému konaniu, kolaudačnému rozhodnutiu. Komunikácia s orgánmi štátnej správy, samosprávy, komunikácia s verejnosťou a vlastníkmi pozemkov, vykonávanie autorského a stavebného dozoru...

Kontaktujte nás

Ak máte na nás otázky a pripomienky, radi Vám ich zodpovieme.